Kalite Danışmanlık

Dahilde İşleme İzin Belgesi almak için her zaman yanınızdayız.

Dahilde İşleme İzin Belgesi

ekonomi bakanlığı

Dahilde İşleme İzin Belgesi Nedir ?

İmalat ve ihracat yapan firmaların, hammadde girdilerinin dünya standartlarında olmasını sağlamak ve bu firmaların rekabet gücünü koruyabilmelerini sağlamaya yönelik olarak devletin sunmuş olduğu bir teşvik belgesidir. Ticaret Bakanlığı - İhracat Genel Müdürlüğü tarafından verilmektedir. Belge başvuruları ve takibi E- imza ortamında yapılmaktadır.

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini yurtdışından getirmeniz halinde; ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden hammaddenizi ithal edebilirsiniz. Yine yurtiçi piyasadan imalatçı olan firmalardan hammaddenizi KDV ödemeden alabilirsiniz. İlk defa belge alacaksanız kapasite raporundaki hammadde miktarının dörtte biri (1/4) oranında belge düzenlenmektedir. İkinci belgenizde kapasite raporunuzdaki miktarlar doğrultusunda belge düzenlenmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesinin Faydaları Nelerdir?

Üretimini gerçekleştirdiğiniz ürünlerin hammaddelerini yurtdışından getirmeniz halinde; ortalama %5 gümrük vergisi, %18 katma değer vergisi, %3 KKDF yani toplamda % 26 lık bir vergiyi ödemeden hammaddenizi ithal edebilirsiniz. Yine yurtiçi piyasadan imalatçı olan firmalardan hammaddenizi KDV ödemeden alabilirsiniz. İlk defa belge alacaksanız kapasite raporundaki hammadde miktarının dörtte biri (1/4) oranında belge düzenlenmektedir. İkinci belgenizde kapasite raporunuzdaki miktarlar doğrultusunda belge düzenlenmektedir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kimlere Verilir?

Kapasite raporu olan, üretim yapan ve ihracat yapan firmalara verilmektedir. Firmalar ihracatlarını direk kendileri yapacakları gibi aracı ihracatçı kullanmak suretiyle de ihracatlarını yapabilmektedirler.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Alınabilmesi İçin Hazırlanması Gereken Evraklar Nelerdir?

Bildiğiniz gibi Dahilde işleme izin belgeleri artık E-İMZA ortamında verilmektedir. Firmanızın bize vereceği taahhütname ile firmanız adına bu belgenin takibini yapabilmekteyiz. Dahilde işleme izin belgesi talebinizle ilgili olarak yapılması gereken işlemler ve hazırlamanız gereken evraklar aşağıda yer almaktadır.

1- İlk aşama olarak firmanızın elektronik ortamda kaydının yapılması gerekmektedir. Bu işlemin yapılması için aşağıdaki evrakların hazırlanarak bize faks yada maille gönderilmesi gerekmektedir. - Kapasite Raporu, - Vergi Levhası, - İhracatçı birliği üyelik yazısı, - İmza Sirküleri, - Ticaret sicil gazetesi (Kuruluş, unvan ve adres değişikliği ile en son durumu gösteren gazetelerin her biri ayrı ayrı gönderilecektir) Göndereceğiniz bu evraklar doğrultusunda birliğe kayıt işlemi için gerekli evraklar hazırlanarak tarafınıza imzalanmak üzere gönderilecektir.

2- Firmanızın sistemden açılmasının ardından proje hazırlığınıza başlanacaktır. Proje hazırlığı olarak, ithalat listesi - ihracat listesi ve sarf tablo hazırlanacaktır. Hazırlanacak proje tarafınıza teyide ve onaya sunulacaktır. Sizin onay vermenizin ardından projenizin başvurusu elektronik ortamdan bizim tarafımızdan yapılacaktır.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Revize İşlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Revize İşlemleri Nelerdir?

Dahilde işleme izin belgesi ilk düzenleniş aşamasında ithalat listesi ve ihracat listesinde yazılı olmayan ve sonradan ilave edilmek istenen hammadde ve ürünlerin listeye ilave edilmesi mümkündür. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında hammadde miktarının yapılan ihracat doğrultusunda yükseltilmesine yönelik revize yapılması mümkündür. Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yazılı olan hammaddenin veya ürünlerin gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarının değiştirilmesine yönelik revize yapılması mümkündür. Dahilde işleme izin belgesinin özel şartlarında yer alan maddelere ilişkin revize yapılması mümkündür.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Süre Uzatım İşlemleri

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Yapılan Süre Uzatımı İşlemleri Nelerdir?

Ek Süre : Almış olduğunuz dahilde işleme izin belgesi kapsamında öngörülen ihracat dolar tutarının %50 sini gerçekleştirmeniz halinde belge orjinal süresinin yarısı kadar ek sure alımı mümkündür.

Süre Kaydırımı :Belge kapsamında yapılan ilk ithalat tarihi ile belge başlangıç tarihi arasındaki sure kadar belgenizin süresini uzatabilirsiniz.

Mücbir Sebep : Tebliğde belirtilen, yangın, ekonomik kriz, sel baskını, grev, lokavt gibi durumlarda firmalara ayrıca verilen süredir.

NOT : Dönem dönem yayınlanan tebliğlerle affa yönelik farklı süreler verilir.

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapatma İşlemleri

Dahilde işleme izin belgesinin orjinal süre ve alınan ek sürelerin bitimi tarihinden itibaren en geç 3 ay içerisinde kapatma başvurusunun yapılması gerekmektedir. 3 ay içerisinde kapatma başvurusu yapılmayan belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından resen kapatılır. Resen kapatılan belgesi olan firmalara yeniden alacakları dahilde işleme izin belgeleri kapsamında 1 yıl boyunca indirimli teminat uygulanmaz. Bu nedenle almış olduğunuz dahilde işleme izin belgelerini hiç kullanmasanız bile iptal başvurusu yapınız.